โรงเรียนบ้านห้วยหลอด รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ได้รับจัดสรรทุนจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ร่วมกับการอนุเคราะห์ทุนสมทบจากคณะจิตอาสาลุ่มน้ำหลังสวน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนันทิกา นาคฉายา ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม เพื่อการอุปโภค และบริโภค ซึ่งได้รับจัดสรรทุนจากโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ร่วมกับการอนุเคราะห์ทุนสมทบจากคณะจิตอาสาลุ่มน้ำหลังสวน ซึ่งผู้ติดตั้งได้ทำการทดสอบคุณภาพน้ำให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะจิตอาสาลุ่มน้ำหลังสวน และผู้ปกครองนักเรียนได้รับชม สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยหลอด เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบางมะพร้าว ที่ได้รับการดูแล สนับสนุน จากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ