โรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

โรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ