โรงเรียนบ้านบางหยี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดน้ำลอด

21 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านบางหยี จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดน้ำลอด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระและเวียนเทียน เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชารวมถึงปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในฐานะชาวพุทธ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ