โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2562 โดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงาน เป็นประธานเปิดการดำเนินงานกิจกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 การนี้ได้จัดการแข่งขันในรูปแบบการประกวดคลิปวีดีโอนำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านพังเหา โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม โรงเรียนบ้านน้ำฉา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม โรงเรียนบ้านวังปลา ผลการตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือโรงเรียนบ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ