แจ้งข้อมูลสถานที่สอบพนักงานราชการ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กำหนดดำเนินการงานสอบภาค ก เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำสัมภาระใดๆ เข้าห้องสอบ นอกจากปากกา และบัตรประชาชนฉบับจริง และไม่มีสถานที่รับฝากสัมภาระ ขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และศึกษาระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับการสรรหา ฯ จากประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หน้าที่ 2 ข้อที่ 4 ซึ่งแจ้งประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขต ฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว แสดงลิงค์เส้นทางไปโรงเรียนวัดประสาทนิกร      คลิกเพื่อชมภาพ
นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี / รายงาน
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ