แก้ไขประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

เรื่อง แก้ไขประกาศการสรรหา และเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ