เยี่ยมโรงเรียนสพป.ชพ.2 ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วยนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน และรับทราบสภาพปัญหาในบริบทของแต่ละโรงเรียนจากการศึกษาสถานที่จริง ตามแนวการปฏิบัติงานที่ได้แจ้งในคราวประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 กรณีการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 119 โรงเรียน โดยเริ่มทะยอยดำเนินการตามลำดับ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ