เยี่ยมโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมนางอุไร นบนุ่น และนางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธุ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนหลังวันเปิดภาคเรียน ได้พบปะนักเรียน และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้แมสก์ และขั้นตอนปฏิบัติในการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อรักษาความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค และได้เยี่ยมชมการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 121 หมู่ 8 ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ควบคุมและบริหารงานโดย นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 077 611 921    คลิกเพื่อชมภาพ
รายงงานภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ