เยี่ยมโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะ นำนายชัยณรงค์ ป้องช่างเรือ ศึกษาธิการภาค 7 เยี่ยมชมโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) อำเภอสวี เพื่อเก็บข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็กจากสถานที่จริง และให้กำลังใจบุคลากรในโรงเรียน สำหรับโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ควบคุมและบริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ วีระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 077 531 271    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ