เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เตรียมความพร้อมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่าย ทั้ง 9 ศูนย์เครือข่าย ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดแข่งขันของนักเรียนในสังกัด จำแนกตามศูนย์เครือข่าย และกำหนดวันทำการแข่งขันระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2566 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   คลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ