เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดย ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับทีมงานคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อ.ละแม ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ในนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) สำหรับโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 74 หมู่ 9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ควบคุมและบริหารงานโดย นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 077 559119   คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ