เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำทีมบุคลากรในสังกัดปฏิบัติกิจกรรม ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงาน โดยร่วมร้องเพลงชาติ จุดธุปเทียนบูชาพระพุทธชัยพรเชาวนชาญชัยสุวัตถีศึกษากรมุนินทร์ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ นำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พบปะพูดคุยข้อราชการกับบุคลากรในสังกัด พร้อมทั้งแนะนำบุคลากรใหม่ นางสาวสุชาวดี เงินนาค เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนักเรียนผู้ฝึกประสบการณ์ นางสาวบุษกร แสงสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้รู้จักทั่วกัน ก่อนอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ