เข้าแถวเคารพธงชาติวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีนางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกล่าวนำคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต คลิีกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ