ออกเยี่ยมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนสวี โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก โรงเรียนอนุบาลสวี อำเภอสวี เพื่อสังเกตการณ์พร้อมให้กำลังใจครูผู้สอน และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว

 

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ