ออกเยี่ยมโรงเรียนในช่วงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนในช่วงการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านทับใหม่ โรงเรียนบ้านทรายทอง โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม อำเภอละแม เพื่อสังเกตการณ์พร้อมให้กำลังใจครูผู้สอน และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ซึ่งโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าว โดยได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนช่วงต้น ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือการปรับตัวของนักเรียนในการเข้าสู่ห้องเรียนก่อนนำเข้าสู่วิชาการ เพื่อเป็นการลดความกดดัน และความเครียดของนักเรียน และตอบรับการเรียนรู้อย่างมีความสุข

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ