อบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ฯ

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายนุกูล ชูนุุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการและความคิดในรูปแบบงานศิลปะ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะล้อรถยนต์ เพื่อแปรสภาพเป็นเครื่องเล่นให้กับนักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563          คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ