อบรมฯการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ อาคารประชุม โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม การอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอละแม จำนวน 18 โรงเรียน หลังเสริ้จพิธีได้เยียมชมห้องเรียนศูนย์มอนเตสซอรี ของโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ