ส่งเสริมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ส่งเสริมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ (Montessori) ร่วมกับโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ณ ห้องประชุม สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่านระบบ Zoom โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์สำหรับครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของภาคใต้ จำนวน 10 สำนักงานเขตพื้นที่และ 17 โรงเรียน

  

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ