สื่อสัญจรโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาหลังสวน

วันที่ 18 กันยายน 2562 นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และคณะประชาสัมพันธ์ สื่อสัญจรโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองปลา (หลังสวน) มีการบริหารจัดการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดีจนได้รับการคัดเลือก เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศปี 2562

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ