สื่อสัญจรโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายอดุลย์  เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และคณะ ร่วมต้อนรับนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และคณะประชาสัมพันธ์ สื่อสัญจรโครงการอาหารกลางวันและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ซึ่งโรงเรียนบ้านแหลมยางนา มีการบริหารจัดการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดีจนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศปี 2561 และได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ