สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มกราคม 2567

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS

สร้างจิตสำนึก แยกขยะก่อนทิ้ง : รู้ให้ลึกเรื่องญี่ปุ่น

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS

คัดแยกขยะที่บ้านอย่างไรให้ขายได้ : รู้เท่ารู้ทัน (12 พ.ย. 62)

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

  • หายนะในป่าฝนเขตร้อน ลุ่มแม่น้ำคองโก

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

-ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ มาพร้อมกับความเท่าเทียมหลากหลาย

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กันยายน 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

  • เรื่องขวดๆ (พลาสติก)

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

  • หายนะพลาสติกบนถนนดาวนิง สหราชอาณาจักร

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

ฝันร้ายของโลกในอนาคตกับปัญหาขยะพลาสติก

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กรีนพีซ ข้อมูลโดยละเอียด โปรดคลิ๊ก https://www.greenpeace.org/thailand/story/22595/general-7-environment-animation-2021/

-ผู้ก่อมลพิษและผู้ฉกฉวยโอกาส : ต้นตอของวิกฤตในแอฟริกา

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สื่อประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ ประจำเดือน เมษายน 2566

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ