สัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ”

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งมีการถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทำการรับ – ส่ง สัญญาณออนไลน์โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงเครือข่ายทั่วประเทศ การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดย นายเสรี พรหมฤทธิ์ และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามการมอบหมายของนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นคณะทำงานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” ณ จุดรับสัญญาณการถ่ายทอด ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 127 คน    คลิกชมข่าวประกอบโครงการ    คลิกชมภาพ 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ