สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน โดยในวันที่ 27 เมษายน 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานกรรมการกลางประจำสนามสอบ ในการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในช่วงเช้า นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ได้เชิญชวนผู้เข้าสอบร่วมร้องเพลงชาติ บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน พร้อมทั้งพบปะกล่าวต้อนรับ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ก่อนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบบุคคล ก่อนขึ้นอาคารสอบ ซึ่งในวันนี้ทีมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ จ.ส.ต.หญิงศิรินาถ ฮวดศิริ นายสมจิต เขียนด้วง พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สนามสอบเพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และร่วมสังเกตการณ์ สำหรับสนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผู้เข้าสอบสอบครบจำนวน 34 คน คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ