สพป.ชุมพร เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561

นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจกับเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ