สถาบันพระมหากษัตริย์

การจัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน

4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช”
12 สิงหาคม วันเฉลิมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​
6 เมษายน วันจักรี
19 ธันวาคม วันอาภากรรำลึก
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

>>>>>โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ที่มา สำนักงาน กปร.)

>>>>> าระน่ารู้ (ที่มา สำนักพระราชสำนัก)

>>>>> ข่าวในพระราชสำนัก (ที่มา สำนักพระราชสำนัก)

>>>>> ๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ จังหวัดชุมพร (ที่มา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร)

>>>>> พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (ที่มา www.kapook.com)

พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
ลำดับราชสกุลวงศ์ของราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่1-รัชกาลที่10
สถาบันพระมหากษัตริย์ – เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ