ร่วมแสดงความเสียใจ เคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือในพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายเหลือ บุญมาก

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความเสียใจ เคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือในพิธีบำเพ็ญกุศลศพนายเหลือ บุญมาก บิดานางกันตินันท์ ศรีสุบัติ ครู โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน “ประชานุเคราะห์” อำเภอหลังสวน ซึ่งถึงแก่กรรมและจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ 5 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดฌาปนกิจ ในวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมรุสำนักสงฆ์เนินทอง อำเภอทุ่งตะโก กองทุนชาตะสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือตนเอง ถึงแก่กรรม โดยใช้เงินบริจาคสมทบ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ที่ร่วมบริจาคเพื่อเป็นการทำบุญสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยการ “ให้” ในโอกาสคล้ายวันเกิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอร่วมอาลัยและเสียใจยิ่งกับครูกันตินันท์ ศรีสุบัติและครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ คลิกเพื่อชมภาพ
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ