ร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลซึ่งแสดงถึงความสามารถเชิงประจักษ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดี กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลซึ่งแสดงถึงความสามารถเชิงประจักษ์ ดังนี้ 1) รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 นางเรวดี สวี ผู้รับบำนาญ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนวัดเชิงคีรี อำเภอสวี และนายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 2) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายสิทธิชัย คงนวล ข้าราชการครูฯ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก 3) รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 นางสาวฉวีวรรณ สุคชเดช ข้าราชการครูฯ โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี และ 4) รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปัจจุบันบริหารงานโดย นายเอกวิทย์ ม่วงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในวันที่ 18 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร พร้อมชื่นชมในความสามารถของผู้ได้รับรางวัลทุกคน และให้กำลังใจในการสร้างสิ่งดีอันเป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษา และนักเรียนในความดูแลต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ