ร่วมบริจาคโลหิต 22 ก.พ. 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ความร่วมมือในการบริจาคโลหิตตามหนังสือเชิญชวนของอำเภอหลังสวน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้ออกหน่วยรับบริจาค ณ ศาลาประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หลังที่ว่าการอำเภอหลังสวน   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ