ร่วมต้อนรับข้าราชการบำนาญปั่นจักรยานมาจากจังหวัดปัตตานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่นายมานิตย์ อินทฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญอายุ 75 ปี ซึ่งมีความตั้งใจในการปั่นจักรยานมาจากจังหวัดปัตตานี และมีจุดหมายที่จังหวัดหนองคาย “ปั่นด้วยจงรักและภักดี สำนึกรักแผ่นดินไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คลิ๊กเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ