ร่วมกิจกรรมวันมาฆะบูชา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาพุทธวันมาฆะบูชา 2564 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำบุคลากรในกลุ่มงาน และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดชุมพร ในวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ