ร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 30 ตุลาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นในกิจกรรมตักบาตรเทโววันออกพรรษา และพิธีเปิดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 180 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ สถานที่ประกอบกิจกรรม โดยนางจิรฉัตร ชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัดร่วมตักบาตรอาหารแห้งในภาคเช้า โดยได้รับการทาบทามจากคณะกรรมการประกวดชุดผ้าไทยให้ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมประกวดเทพีตักบาตร และในภาคบ่ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทางน้ำร่วมรับโล่ และถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งรับชมการประกวดกระบวนแห่เรือสวยงาม ร่วมกับนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร และพื้นที่อำเภอหลังสวน   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ