ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางศรีแพ ไกยเทียม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1)การเลิกขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า อำเภอสวี สพป.ชุมพร เขต 2 2)แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -การขออนุญาตเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) -แผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ