รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลองเดือน กันยายน 2566

1. หนังสือนำส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

2. รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566

3. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

4. รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

5. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

6. รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นของตนเอง

7. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

8. รายละเอียดประกอบลูกหนี้-ใบสำคัญ-เจ้าหนี้

9. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ