รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 3

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6เดือน)

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ