รายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมการรับทราบข้อมูลข่าวสารรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ซึ่งถ่ายทอดผ่านการประชุมระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบายด้านการศึกษาและนำมาปฏิบัติต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในวันนี้รายการได้ถ่ายทอดการประชุมสัญจร จากจังหวัดน่าน ซึ่งว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งขอบคุณความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการร่วมบริจาคสมทบบุญกฐินพระราชทาน ที่จังหวัดน่าน และบอกเล่าเหตุผลของการเปลี่ยนวันถ่ายทอดรายการจากวันพุธเช้า เป็นวันพฤหัสบดีเช้า เนื่องจากท่านรัฐมนตรีเพิ่มพูน ชิดชอบ และท่านสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประชุมคณะผู้บริหารในสังกัด ทุกวันพุธ จึงเลื่อนวันและเปลี่ยนชื่อรายการเป็น “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.” ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ดูแลด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ของโรงเรียน ในสังกัด และทิศทางการดำเนินงานลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และองค์กร   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ