รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2565 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดสดจากรายการสัญจร ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 รับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชมข้อมูลข่าวย้อนหลังคลิก

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 วันที่ 8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2565 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนข่าวกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชมข้อมูลข่าวย้อนหลัง คลิก

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2565 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference รับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ชมข้อมูลข่าวย้อนหลัง คลิก

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2565 วันที่ 22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference รับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยในวันนี้มีข้อมูลข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลทั้งระบบ อาทิ เรื่องอัตราจ้างชั่วคราว เรื่องการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตลอดจนตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชมข้อมูลข่าวย้อนหลัง คลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ