รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 8 กันยายน 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สนับสนุนกิจกรรมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. โดยในวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางสุภิญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เป็นผู้ควบคุมระบบการรับสัญญาณ การร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม สนใจรายละเอียดเนื้อหาข่าว   

 

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ