รับรายงานตัวพนักงานราชการกรณีจ้างใหม่ 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการรับรายงานตัวของพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ผ่านการสรรหาและได้รับการว่าจ้าง จำนวน 15 คน เพื่อส่งตัวไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 13 โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านปากทรง โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา อำเภอพะโต๊ะ โรงเรียนบ้านดอนแค โรงเรียนประชาเอื้ออารี อำเภอละแม โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม อำเภอทุ่งตะโก โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี) โรงเรียนบ้านในหุบ โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า อำเภอสวี และโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ โรงเรียนบ้านหนองปลา โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม โรงเรียนวัดชลธารวดี อำเภอหลังสวน    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ