รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรกฎาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมพิธีรับตราพระ ราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 -23 กรกฎาคม 2566 การนี้ ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้นำทีมงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโยธิน นาอุดม นางศรีแพ ไกยเทียม นายธีระศักดิ์ พรมลาย ศึกษาานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน ในโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ ระดับปฐมวัย จำนวน 28 โรงเรียน และระดับประถมศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความยินดี กับสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ในการได้รับตราพระราชทาน ในครั้งนี้

ภาพ/ นางเพ็ญศรี ศรีรวอด ประเทียบอินทร์/ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน/ โรงเรียนอนุบาลสวี

ชมภาพเพิ่มเติม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ