รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ประจำเดือน มกราคม 2565

เดือน มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งถ่ายทอดจากโรงเรียนชุมชนวัดมะเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ 2 / 2565     

   

———————————————————————————————————————————–

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำผู้บริหารสำนักงาน และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในวันนี้มีข้อมูลข่าวที่น่าสนใจ คือ 1 นโยบายหลักด้านโอกาสทางการศึกษา ในส่วนของโครงการพาน้องกลับห้องเรียน และการส่งเสริมให้เด็กที่จบการศึกษาาช่วงรอยต่อ ระดับอนุบาล ประถม (ป.6) มัธยมต้น (ม.3) ได้มีที่ศึกษาต่อ 2 เรื่องความปลอดภัยในการเปิดเรียน 3 การเตรียมตัวฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียนอายุ 5 – 12 ปี และ 4 การจัดสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2564 ส่วนของภาค ก และภาค ข ในวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565

ครั้งที่ 3 / 2565     

   

———————————————————————————————————————————-

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยในวันนี้มีข่าวสารสำคัญที่นำเสนอ เช่น 1) โครงการโรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนหรอยบนเกาะ ซึ่งแนะนำโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ในสังกัดจำนวน 1,176 โรงเรียน ใน 67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งนำเสนอโรงเรียนบนเกาะของจังหวัดสตูล ภายใต้ชื่อ “ฝันของเด็กทะเล ห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนชีวิต” 2) ข้อมูลรายละเอียดโครงการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษา “สพฐ. ร่วมสานฝันสู่อนาคตเด็กไทยเพื่อนช่วยเพื่อนติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้ ซีซั่น 2” กับ 9 วิชาสามัญ GAT PAT1 PAT2 ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 3) แนะนำครูผู้ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อเชิดชูเกียรติ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีของครู 4) แนะนำโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ทาางเลือกด้านการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนสำหรับเป็นทางเลือกสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคต และ 5) ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล กบข. เพื่อเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ 4 / 2565     

           

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ