รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำเดือนพฤษภาคม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2565 เพื่อรับทราบข่าวสารและนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดสดจากรายการสัญจร ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ รับสัญญาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ชมข้อมูลข่าวย้อนหลังคลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ