ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (เด็กชายทศพร ช่อม่วง)

วันที่ 7กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนในสังกัด เด็กชายทศพร ช่อม่วง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรม “หนูอยู่ไหน ครูก็ไปถึง” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน และคณะครูได้ร่วมกันติดตามกรณีปัญหาการเรียนของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พบว่านักเรียนในความดูแลมีสภาพปัญหาด้านความขาดแคลนซึ่งต้องดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วน จึงมีการระดมทุนจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตเมตตาร่วมกันสร้างบ้านพักอาศัยให้กับนักเรียนจำนวน 3 ราย และส่งมอบให้เด็กชายทศพร ช่อม่วง เป็นรายแรก ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทวรรณรัตน์ คชรักษ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ประธานที่ปรีกษาสมาคมครูผู้ปกครอง ฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และชื่นชมในความเข้มแข็งของชุมชน การมีน้ำใจช่วยเหลือดูแลกันภายในชุมชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หน่วยงานต้นสังกัด ตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น คณะครูและประชาชนในชุมชนร่วมกันมอบเงิน และเครื่องอุปโภค เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียนรายดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 08 1719 5797
รายงานภาพ/ข่าว นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ