รวมภาพประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศุึกษาชุมพร เขต 2 นายสนิท นิลบุตร เป็นประธานการประชุม และได้รับความอนุเคราะห์บรรยายข้อความรู้ในเชิงปฏิบัติจากวิทยากร ดร.บุญเลิศ วีระพรกานต์ และดร.อภิจิตร์ ณ นคร การประชุมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 รุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมรวม 357 คน จาก 119 โรงเรียน    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ