รวมภาพกิจกรรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.รร.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2563 จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และสถานที่อื่นตามหลักสูตรการพัฒนา ทั้งนี้มีนายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อำเภอละแม นางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีการพัฒนาในหลักสูตรการอบรมธรรมะเพื่อพัฒนาจิต ณ วัดหัวถนน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานตามสภาพจริงเพื่อฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตร ณ โรงเรียนอนุบาลสวี อำเภอสวี และโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน ในการพัฒนาดังกล่าวได้แต่งตั้งนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี และนางสาวภนิดา นพชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงตลอดโครงการ    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ