รวมภาพกิจกรรมการประกวดกิจกรรมโครงการ ร.ร.สุจริต 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต ตามการกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันระดับภูมิภาค 5 ภูมิภาค โดยภาคใต้กำหนดจัดกิจกรรมกลางเดือนกันยายน 2563 ณ จังหวัดสงขลา การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 รายการคือ 1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2) กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 3) กิจกรรมปปช.สพฐน้อย 4) กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 5) กิจกรรมถอดบทเรียนประเภทครูผู้สอน และ 6) กิจกรรมถอดบทเรียนประเภทผู้บริหาร ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 30 โรงเรียน โดยนายนุกูล ชุนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการประกวด ฯ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สำหรับผลการประกวดจะรายงานให้ทราบต่อไป    คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ