ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม

ยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Download (PDF, Unknown)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ