มอบแมสก์มอบเจลล้างมือ

เรื่อง    มอบแมสก์มอบเจลล้างมือ (กลอนมโนราห์)

ครูผู้สอน  คณะครูโรงเรียนบ้านเขาล้าน
โรงเรียน   บ้านเขาล้าน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของการใช้ถุงพลาสติก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ