มหัศจรรย์พลังแม่เหล็ก

เรื่อง       มหัศจรรย์พลังแม่เหล็ก

ครูผู้สอน   นางสาวพรปวีณ์ สมวงศ์
โรงเรียน   วัดแหลมปอ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
สังกัด       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วัตถุประสงค์
         1.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย

         2.เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดแหลมปอได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่นทางวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ