ภาพกิจกรรวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายให้นางสุภิญญา วงษ์นาม และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) จำนวน 1 กอง ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร โดยมีลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากหน่วยงาน สถานศึกษา ในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีกว่า 1,000 คน หลังจากเสร็จพิธีลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณถนนสาธารณะรอบโรงเรียน   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ