พุธ เช้าข่าว สพฐ. เดือนมีนาคม 2564

นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำข้าราชการในสังกัดซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ซึ่งถ่่ายทอดสดผ่านช่องทางระบบ Video Conference ณ จุดรับสัญญาณการถ่ายทอด ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานต่าง ๆ และนโยบายการดำเนินงาน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเดือนมีนาคม 2564 ได้รับชมจำนวน 5 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี     คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ